Vlaams renovatiekrediet

Renoveren met gesubsidieerde rente

Renteloos renoveren

HypoStart geeft de mogelijkheid om renteloos te ontlenen voor bepaalde renovaties!

Dankzij het Vlaams renovatiekrediet kan u vanaf 1 januari 2021 als nieuwe eigenaar van een woning of appartement beroep doen op het renteloos krediet voor het renoveren van uw woning. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Wat zijn de voorwaarden?

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Let op: enkel indien de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend en het hoofdkrediet vanaf 2021 wordt afgesloten, kan u een renteloos renovatiekrediet aanvragen.

Hoeveel kan ik lenen?

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

renovatiekrediet_0.png