SmartLife

Neem je leven in eigen handen

Met SmartLife leef je slim

 • Tak 21: een spaarverzekering met 100% kapitaal- en rendementsgarantie
 • Via SmartLife geniet je van één van de hoogste Tak 21-interestvoeten in België
 • Bescherm je gezin met de aanvullende waarborgen
 • Raadpleeg je contract online via het digitaal Sigura-platform

 

Ik ben klant bij Rabobank.be, wie is nu HypoConnect?

HypoConnect is een erkend verzekeringsmakelaar die uw contract van Rabobank heeft overgenomen en met de beste zorg instaat voor de dienstverlening ervan. HypoConnect NV is een dochtervennootschap van Patronale Life NV. Dit zorgt voor maximale transparantie en zekerheid in het beheer van uw verzekeringsbeleggingen. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Als u vragen heeft rond een bijstorting of (gedeeltelijke) afkoop kan je hier de nodige verzoeken doen. Wij behandelen ze met veel plezier.
 

Wat biedt SmartLife concreet aan?

SmartLife biedt momenteel 2 verzekeringen aan via Patronale Life: Secure 21 en Safe 21

 • Als klant kan je al intekenen vanaf 2.500 euro;
 • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 euro; 
 • Secure 21: de vaste interestvoet (levenslang) kan gecombineerd worden met een variabele interestvoet (jaarlijks aanpasbaar) en er is een eventuele winstdeelname (jaarlijks aanpasbaar en afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar). Vandaag bedraagt de basis intrestvoet 0,05% en de variable interestvoet 0,80%.
 • Safe 21: een variabele interestvoet voor een periode van 8 jaar, en er is een eventuele winstdeelname (jaarlijks aanpasbaar en afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar). Vandaag bedraagt de vaste intrestvoet 0,80%.
 • Bij het opstarten van een polis en bij elke bijstorting wordt 50 EUR (geïndexeerd) dossierkosten aangerekend voor de administratieve verwerking.
 • Bij het opstarten van een polis wordt 2% wettelijke premietaks aangerekend.
 • 1 maal per 12 maanden kan tot 8% opgenomen worden zonder bijkomende kosten (onderworpen aan roerende voorheffing de eerste 8 jaar van het contract);
 • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

 

Smart betekent veilig

 • Zowel bij leven als bij overlijden worden het kapitaal en de intresten gewaarborgd.
 • Op de einddatum van het contract Secure21 wordt de gekapitaliseerde reserve aan de verzekeringsnemer(s) uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dit bedrag overgemaakt aan de aangeduide begunstigde(n).
 • Deze opgebouwde reserve kan ook verhoogd worden met een aanvullende waarborg. Bovenop de reserve van uw contract wordt dan, bij overlijden van de verzekerde(n), een extra vast bedrag of een percentage van de gespaarde reserve uitgekeerd.
 • Dit product is beschermd door een afzonderlijk beheer binnen de activa van de verzekeraar. Bovendien worden levensverzekeringscontracten met gegarandeerd rendement gewaardborgd door het Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be), beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten (met een max. van 100 000 euro).
 • Dit product is onderhevig aan het Belgisch recht. Het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden van de maatschappij kan u raadplegen onderaan deze pagina. Het is nodig deze door te nemen alvorens een levensverzekeringscontract te onderschrijven.
 • Klachten met betrekking tot het product Secure21 kunnen per e-mail gericht worden aan de interne klachtendienst via klachten@patronale-life.be. Indien u geen adequate oplossing aangereikt krijgt, kan u een e-mail sturen aan de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as.
   

Smart betekent slim

Kijkt u graag wat verder in de toekomst en kan u een behoorlijke som een tijdje missen? Bij engagementen van langer dan 8 jaar en 1 dag bent u vrijgesteld van roerende voorheffing op de verworven intresten. Dat geeft een aanzienlijk financieel voordeel in vergelijking met sommige andere financiële producten.

Hierbij is een afkoop zonder kosten van de reserve mogelijk tot 8%, met een maximum van 50.000 euro, dit 1 maal per 12 maanden.
 

Contact

Voor al je vragen omtrent SmartLife kan je terecht op smartlife@hypoconnect.be
Of telefonisch op 02 486 51 50.
 

Documenten

Essentiële-informatiedocument Secure 21
Essentiële-informatiedocument Safe 21
Nuttige Informatiefiche Secure 21
Nuttige Informatiefiche Safe 21
Algemene Voorwaarden Leven