IDD

 

 

Onze verplichtingen binnen de Insurance Distribution Directive

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het bemiddelen van uw levensverzekering in het kader van de Insurance Distribution Directive (IDD) richtlijnen* zijn wij verplicht om bepaalde gegevens met regelmaat op te vragen.

De Insurance Distribution Directive (IDD) is een Europese richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringen. Het doel van de IDD is ervoor zorgen dat iedereen, die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is, dezelfde regels volgt. De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Meer informatie kan u terugvinden op de site van de toezichthoude: https://www.fsma.be/nl/idd

De nodige gegevens zullen steeds opgevraagd worden bij het tekenen van een nieuw contract, bij een vrije storting binnnen een bestaand contract, of periodiek gedurende de looptijd van het contract:

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw kennis van financiële producten
  • Uw ervaring met financiële producten
  • Uw financiële situatie
  • Uw beleggingsdoelstellingen

Deze gegevens zijn noodzakelijk om een geschiktheidstoetsing of passendheidstoetsing uit te voeren en een correct beleggersprofiel op te stellen. Op basis van dit profiel kunnen wij u vervolgens het gepaste advies geven wat betreft onze diensten en producten.

Indien u vragen heeft omtrent het opstellen van uw profiel kan u steeds bij ons terecht op smartlife@hypoconnect.be of +3224865150.
Indien u vragen heeft omtrent de veiligheid en privacy van uw gegevens kan u steeds terecht in onze Privacy Policy.